Do, Re, Mi | CZAS DLA NAS
Krasnal Oktawiusz i ciocia Ada zapraszają maluchy, rodziców i dziadków do wspólnej zabawy przy muzyce. Na pierwszym koncercie poznamy rodziny instrumentów. Tak, tak! Instrumenty, podobnie jak ludzie, mają swoich przodków, kuzynów, rodziny. Można śmiało powiedzieć, że babcią fletu poprzecznego jest fujarka, praprzodkiem waltorni jest zwierzęcy róg, a harfa wywodzi się od myśliwskiego łuku. Zapraszamy na rodzinny koncert!
 
Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty dla grup zorganizowanych!
Szczegóły uzyskasz, kontaktując się z:Katarzyna Olszewskatel. +48 56 644 83 01
tel. kom. +48 790 206 810 
e-mail: k.olszewska@tos.art.pl 
2018-09-23 16:00

CKK Jordanki Toruń Al. Solidarności 1-3
Do, Re, Mi | CZAS DLA NAS
Krasnal Oktawiusz i ciocia Ada zapraszają maluchy, rodziców i dziadków do wspólnej zabawy przy muzyce. Na pierwszym koncercie poznamy rodziny instrumentów. Tak, tak! Instrumenty, podobnie jak ludzie, mają swoich przodków, kuzynów, rodziny. Można śmiało powiedzieć, że babcią fletu poprzecznego jest fujarka, praprzodkiem waltorni jest zwierzęcy róg, a harfa wywodzi się od myśliwskiego łuku. Zapraszamy na rodzinny koncert!
 
Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty dla grup zorganizowanych!
Szczegóły uzyskasz, kontaktując się z:Katarzyna Olszewskatel. +48 56 644 83 01
tel. kom. +48 790 206 810 
e-mail: k.olszewska@tos.art.pl 
2018-09-23 17:15

CKK Jordanki Toruń Al. Solidarności 1-3
DUCH OGNIA | Festiwal Siły Natury
Koncert w ramach Festiwalu "Siły Natury - Moc Ognia" 
Koncert dostępny w ramach Abonamentu Siły Natury
Wystąpią:
Jakub Frączek – marimba
Toruńska Orkiestra Symfoniczna
Mariusz Smolij – dyrygent
Radosław Droń – asystent dyrygenta
W programie:
G. Holst - Taniec Ducha Ziemi, Ducha Wody i Ducha Ognia z baletu Perfect Fool
C. Xu - Phoenix na marimbę i orkiestrą smyczkową (europejska premiera)
M. de Falla – Suita z baletu El Amor Brujo
I. Strawiński – Ognisty Ptak
 
Koncert „Duch Ognia” realizowany w ramach Festiwalu Siły Natury – „Moc Ognia” to koncert symfoniczny, którego repertuar przygotowany został w taki sposób, by wprowadzić widzów w świat dźwięcznego i żywiołowego ognia. W czasie jego trwania, premierowo zostanie zaprezentowany Phoenix, który wykonany będzie na marimbie z towarzyszeniem orkiestry smyczkowej. Wszystko po to, by przywołać ducha mitycznej istoty ognia – feniksa, który stanie się swojego rodzaju patronem całego festiwalu.
Swoją przygodę z tematyką ognia widzowie koncertu inaugurującego festiwal rozpoczną od wysłuchania Tańca Ducha Ziemi, Ducha Wody i Ducha Ognia z baletu Perfect Fool Gustava Holsta. Utwór stanowi otwarcie opery napisanej w latach 1918-1922 i doskonale ilustruje jej przepełniony magią i energią charakter. Ze względu na przywoływane w libretcie duchy żywiołów, muzyka, która stanowi podstawę całościowej kompozycji, odzwierciedla charakter każdego z nich. Łączy się w niej więc pełna życia magia ziemi, przepełniona chłodem i spokojem, magia wody, a także temperamentna i nieprzewidywalna magia ognia. Wszystkie te wrażenia wywoływane są w widzach za pomocą muzyki prezentowanej przez orkiestrę symfoniczną.
Podczas koncertu „Moc Ognia”, po raz pierwszy, europejskiej publiczności zostanie zaprezentowany Phoenix chińskiego kompozytora Xu. Aby kompozycja mogła wybrzmieć z odpowiednią dynamicznością, zostanie ona przedstawiona w wersji na marimbę i orkiestrę smyczkową. Dzięki tego typu połączeniu instrumentów, możliwe będzie wydobycie absolutnego piękna i niepowtarzalności całokształtu utworu. Feniks, jako mityczny ognisty ptak, stał się inspiracją dla wielu twórców muzyki. Każdy z nich dąży do skomponowania dzieła, które umożliwi zilustrowanie siły tego stworzenia, przy zachowaniu jego nieposkromionej, wiecznie odradzającej się natury.
El Amor Brujo w postaci symfonicznej suity jest najczęściej wykonywanym dziełem de Falli. Składają się na nią wszystkie części muzyki baletowej, nad którą prace kompozytor ukończył w 1915 roku.  Pomysł na El Amor Brujo zrodził się z inspiracji działalności andaluzyjskiej Cyganki, która swoim śpiewem i tańcem fascynowała całą Hiszpanię. Przedstawiona w balecie historia przepełniona jest miłosnymi czarami pełnymi temperamentu, namiętności i ognistego żaru, które mają odzwierciedlić naturę hiszpańskiej muzyki cygańskiej. Kwintesencją kompozycji i utworem o szczególnym znaczeniu dla klimatu festiwalowego będzie Taniec Ognia, który rozbudzi wyobraźnię widzów i rozpali muzyczne zmysły.
Ognisty Ptak to suita baletowa, która była pierwszym wielkim sukcesem Strawińskiego. Podstawą opowiedzianej w libretcie historii jest starorosyjska legenda o księciu Iwanie, który z pomocą Ognistego Ptaka uwalnia z rąk czarnoksiężnika Kościeja przepiękną księżniczkę. Muzyka, która została skomponowana dla tej historii łączy w sobie tajemniczość i żywiołowość. Utworem, który szczególnie nawiązuje do ognistej tematyki festiwalu jest Taniec Ognistego Ptaka. Kompozycja ta zalicza się do niezwykle ekspresywnych utworów i przebiega w ostrych, jasnych barwach instrumentów drewnianych przy udziale fortepianu.
Koncert współorganizowany i współfinansowany w ramach programu Instytutu Muzyki i Tańca „Dyrygent – rezydent”.  Zainicjowany przez Instytut Muzyki i Tańca program „Dyrygent – rezydent” ma na celu prezentację i promocję młodych polskich dyrygentów oraz umożliwienie im debiutu i nabywania praktyki wykonawczej w kontakcie z zawodowym zespołem orkiestrowym. Dyrygentem-rezydentem Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej w sezonie 2018/2019 jest Radosław Droń.
Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty dla grup zorganizowanych!
Szczegóły uzyskasz, kontaktując się z:Katarzyna Olszewskatel. +48 56 644 83 01
tel. kom. +48 790 206 810 
e-mail: k.olszewska@tos.art.pl
 
Mecenas główny: Gmina Miasta Toruń
Partner główny: Województwo Kujawsko-Pomorskie
Mecenasi: PGE Toruń S.A., Apator S.A.
Partnerzy: Cukiernia SOWA, PWM
Patroni Medialni: TV Toruń, Polskie Radio PIK, Nowości
Współpraca redakcyjna: RMF Classic
Organizator: Toruńska Orkiestra Symfoniczna, Gmina Miasta Toruń
2018-10-12 19:00

CKK Jordanki Toruń Al. Solidarności 1-3
OGIEŃ MIŁOŚĆI | Festiwal Siły Natury
Koncert w ramach Festiwalu "Siły Natury - Moc Ognia"
Koncert dostępny w ramach Abonamentu Siły Natury

Wystąpią:
Weronika Rabek – mezzosopran
Anna Thun – mezzosopran
Jadwiga Rappe – alt
Agata Teodorczyk – taniec flamenco
Maurycy Stawujak – fortepian
Jakub Niedoborek – gitara flamenco

W programie ogniste tańce flamenco, arie i pieśni z oper oraz muzyka z baletów Verdiego, Mozarta, Czajkowskiego i de Falli.

Miłość to ogień, który rozbudza pożądanie, namiętność i oddanie. Właśnie te trzy emocje towarzyszyć będą koncertowi pt. „Ogień Miłości”, podczas którego zaprezentowane zostaną najpiękniejsze arie, pieśni operowe i muzyka baletowa. Dostrzegając potencjał przedstawianych podczas koncertu utworów, organizatorzy do współpracy zaprosili nie tylko muzyków, ale również utalentowaną tancerkę flamenco. Nie od dzisiaj wszak wiadomo, że flamenco jest tańcem ognia, którego żywiołowość doskonale ilustruje miłość, jaka może połączyć dwoje ludzi.
Aby wprowadzić widzów w świat, gdzie miłość jest tak bardzo intensywna, że nabiera ognistego charakteru, organizatorzy wybrali pełne uczucia arie i pieśni z oper i muzykę z baletów czterech, doskonale wszystkim znanych, kompozytorów. Chociaż tematyka wybranych utworów jest bliska wielu partyturom Mozarta, Verdiego, Czajkowskiego i de Falli, każdy z nich przedstawia ją w inny, całkowicie indywidualny sposób, dzięki czemu koncert zyskuje na różnorodności.
W przypadku oper i poszczególnych arii Mozarta dominującym klimatem jest pełna energii pogoda i lekkość. Muzyka zapisana w nutach jest żywiołowa, energiczna, lekka i charakteryzująca się radością. Często jednak pod tą lekkością i pogodą kryją się poważne nuty, które odpowiednio zagrane obudzą niepokój w sercach widzów, a czasami nawet spowodują tzw. „gęsią skórkę”. W dynamice utworów Mozarta, które zostaną zaprezentowane widzom ukrywać się będzie ogień, który pozornie nie stanowi zagrożenia, ale w każdej chwili może zaskoczyć i zachować się zupełnie nieprzewidywalny sposób.
Utwory Verdiego skomponowane zostały w taki sposób, by możliwie w jak największym stopniu odzwierciedlać wielkie uczucia, które często targają człowiekiem. Muzyka skomponowana przez Verdiego do licznych oper charakteryzuje się więc bardzo dużą emocjonalnością i doskonale pasuje do koncertu przepełnionego żarem i miłością. Ogień, który znaleźć możemy w utworach Verdiego przyjmuje postać żywiołu w równym stopniu destrukcyjnego, co pomagającego tworzyć piękne doświadczenia.
Opery napisane przez Czajkowskiego to kompozycje przepełnione często spalającym od środka szaleństwem. Emocjonalność wygrywanych partytur w przypadku tego kompozytora słyszalna jest w każdym dźwięku pełnym namiętności i pasji. Czajkowski w swoich utworach wykorzystywał motywy znane z oper włoskich, francuskiego baletu i niemieckiej muzyki symfonicznej. Wszystkie te inspiracje słychać w kompozycjach, które zostaną zaprezentowane podczas koncertu.
W gronie kompozytorów, których utwory kompozytorzy przygotowali organizatorzy, z oczywistych względów znaleźć musiał się również Manuel de Falla. Utwory skomponowane przez de Fallę charakteryzują się wigorem, a często zawierają w sobie również muzyczne elementy narodowe. Hiszpańska pasja pełna zmysłowości i pożądania wybrzmiewa tutaj bardzo często, stanowiąc doskonałe połączenie z emocjami opowiadanymi za pośrednictwem poszczególnych dźwięków. Kompozycja tego typu doskonale rozgrzewa zmysły. Jedna jej iskra, jeden fragment kompozycji jest w stanie rozbudzić wyobraźnię słuchaczy i przenieść ich do innego świata.
Utwory, które zostaną zaprezentowane podczas koncertu, wybrane zostały w taki sposób, by przedstawić możliwie jak najbardziej różnorodne obrazy miłości. Każdemu z tych obrazów towarzyszy ogień. Czasami jest on spokojnym płomieniem świecy przy romantycznej kolacji, innym razem zaś pożogą zmysłów pełną pożądania. Wszystkie typy miłosnego ognia zostaną zaprezentowane poprzez muzykę, która – jak żadna inna sztuka – od tysięcy lat oddziałuje na nasze zmysły. W gronie kompozytorów, których utwory kompozytorzy przygotowali organizatorzy, z oczywistych względów znaleźć musiał się również Manuel de Falla. Utwory skomponowane przez de Fallę charakteryzują się wigorem, a często zawierają w sobie również muzyczne elementy narodowe. Hiszpańska pasja pełna zmysłowości i pożądania wybrzmiewa tutaj bardzo często, stanowiąc doskonałe połączenie z emocjami opowiadanymi za pośrednictwem poszczególnych dźwięków. Kompozycja tego typu doskonale rozgrzewa zmysły. Jedna jej iskra, jeden fragment kompozycji jest w stanie rozbudzić wyobraźnię słuchaczy i przenieść ich do innego świata.
Utwory, które zostaną zaprezentowane podczas koncertu, wybrane zostały w taki sposób, by przedstawić możliwie jak najbardziej różnorodne obrazy miłości. Każdemu z tych obrazów towarzyszy ogień. Czasami jest on spokojnym płomieniem świecy przy romantycznej kolacji, innym razem zaś pożogą zmysłów pełną pożądania. Wszystkie typy miłosnego ognia zostaną zaprezentowane poprzez muzykę, która – jak żadna inna sztuka – od tysięcy lat oddziałuje na nasze zmysły.
 
Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty dla grup zorganizowanych!
Szczegóły uzyskasz, kontaktując się z:Katarzyna Olszewskatel. +48 56 644 83 01
tel. kom. +48 790 206 810 
e-mail: k.olszewska@tos.art.pl 
 
Mecenas główny: Gmina Miasta Toruń
Partner główny: Województwo Kujawsko-Pomorskie
Mecenasi: PGE Toruń S.A., Apator S.A.
Partnerzy: Cukiernia SOWA, PWM
Patroni Medialni: TV Toruń, Polskie Radio PIK, Nowości
Współpraca redakcyjna: RMF Classic
Organizator: Toruńska Orkiestra Symfoniczna, Gmina Miasta Toruń
2018-10-17 19:00

Centrum Kultury Dwór Artusa Toruń Rynek Staromiejski 6